Undervisningstilbud

Kommunen kan tilbyde undervisning til borgere med nedsat funktionsevne.