Voksenspecial-undervisning - VSU

VSU, Voksen Special Undervisning hjælper dig til øget livskvalitet gennem kompenserende strategier. Der tages hensyn til individuelle behov.

Formålet med specialundervisning er: 

• at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap

• at øge den enkeltes handlemuligheder

• at forbedre og udvikle muligheder for at deltage i arbejds– og samfundslivet. 

Særligt for personer med ADHD/ADD

Målet med ADHD/ADD kurset er at ruste kursisterne til at møde hverdagens udfordringer.

Der arbejdes med:

• at blive bedre til at forstå ADHD/ADD

• at få sat ord på nogle af de frustrationer kursisten kan opleve

• at lære andre med ADHD/ADD bedre at kende, for at kunne lære af hinandens erfaringer

• at tilegne sig strategier, der gør hverdagen lettere

• at tilegne sig strategier, der kan hjælpe i socialt samspil med andre med og uden ADHD 

Særligt for personer med erhvervet hjerneskade

Målet med undervisningen er blandt andet:

• at forbedre sproglige– og kommunikative færdigheder

• at lære strategier til at huske og til at strukturere hverdagen

• at træne sociale færdigheder

• at kunne prioritere sin hverdag med de ressourcer der er til rådighed.

Desuden er det muligt at få hjælp til at opdage/genopdage interesser og arbejde med erkendelse af den nye livssituation. 

Særligt for personer med sindslidelse

Målet er at forbedre muligheden for at blive mere selvhjulpen. Dette kan for eksempel ske ved at lære nye færdigheder på en computer eller ved at lære at strukturere og planlægge hverdagen.

Derudover arbejdes der med:

• personlige kompetencer

• sociale kompetencer

• kommunikation 

Særligt for personer med generelle indlæringsvanskeligheder

Målet med undervisningen er at forbedre muligheden for en mere selvstændig tilværelse. Der undervises for eksempel i alternativ kommunikation med henblik på at øge de sociale kompetencer. 

Kontaktoplysninger VSU

Telefon: 72 53 27 38
Adresse: Kirkegyden 1b, 5750 Ringe
Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via Digital Post

Send sikkert til VSU

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk