ADHD/ADD

Borgere med ADHD/ADD

Målet med ADHD/ADD undervisningen er at ruste borgerne til at møde hverdagens udfordringer. 

Der arbejdes med: 

  • at blive bedre til at forstå ADHD/ADD 
  • at få sat ord på nogle af de frustrationer kursisten kan opleve 
  • at lære andre med ADHD/ADD bedre at kende, for at kunne lære af hinandens erfaringer 
  • at tilegne sig strategier, der gør hverdagen lettere 
  • at tilegne sig strategier, der kan hjælpe i socialt samspil med andre med og uden 

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

 

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via Digital Post

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk