Demens

Har du demens så kan du få undervisning der kan give dig bedre redskaber til færdigheder mm. i din hverdag.

Målet med undervisningen

  • at give redskaber til fastholdelse af sproglige– og kommunikative færdigheder 
  • at lære strategier til at huske og til at strukturere hverdagen 
  • at kunne prioritere sin hverdag med de ressourcer der er til rådighed. 

Desuden er det muligt at få hjælp til at opdage/genopdage interesser og arbejde med erkendelse af den nye livssituation. 

Kognitive udfordringer

Sprog- og talevanskeligheder

Send sikkert til VSU

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk

Vil du vide mere om: