Taleundervisning

Har du sprog- og talevanskeligheder så kan du få undervisning der kan give dig en større indsigt og forståelse.

Borgere med kognitive kommunikationsvanskeligheder
Når du har kognitive kommunikationsvanskeligheder kan du opleve vanskeligheder særligt i forhold til måden, sproget bruges på.

Borgere med Stemmevanskeligheder
Stemmevanskeligheder kan opstå på baggrund af forkert stemmebrug, skader i eller omkring stemmebåndene og ved neurologiske (stemme)lidelser. 

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk