Afasi

Afasi er en sproglig vanskelighed, der kan opstå efter en hjerneskade.

Når du har Afasi

Når du er ramt af afasi kan du opleve store sociale konsekvenser som f.eks. tab af netværk, job og fritidsaktiviteter.

Afasi kommer til udtryk ved, at du i varierende grad kan have svært ved:

  • At finde enkelte ord og/eller danne betydningsbærende sætninger
  • At skrive og stave
  • At læse
  • At forstå andres ord og sætninger
  • At afkode og forstå tal

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk