Fonologiske vanskeligheder

Fonologiske vanskeligheder kan f.eks. komme til udtryk ved, at du som barn har haft udtalevanskeligheder, og at det således stadig kan høres i din tale.

Når du har fonologiske vanskeligheder

Fonologiske udtalevanskeligheder kan have en funktionel årsag, hvor der ikke ses en åbenlys organisk årsag for udtalevanskeligheden. Her vil det ofte være specifikke lyde eller ord, du kan have svært ved at sige eller udtale.

Fonologiske udtalevanskeligheder kan komme til udtryk ved følgende:

  • Du har problemer med bearbejdning af sproglyde, f.eks. at ”kat” udtales ”tat”.

Fonologiske udtalevanskeligheder har sjældent en kendt årsag, men man mener at genetiske faktorer kan spille ind.

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk