Parkinson

Ved Parkinsons sygdom kan du opleve at din tale og stemme lyder anderledes end før.

Når du har Parkinsons sygdom

Parkinson er en neurologisk lidelse hvor dopamin niveauet i hjernen langsomt reduceres. Det bevirker, at du kan opleve rysten, langsomme bevægelser og muskelstivhed. Derfor kan det bl.a. være vanskeligt for dig at skrive let læseligt.

Parkinson kan også påvirke din tale- og/eller stemmefunktion.  Det kommer til udtryk ved, at du i varierende grad oplever at din tale og stemme kan bære præg af:

  • At din udtalen er utydelig eller upræcis
  • At din udtalen er hakkende og med igangsætningsbesvær
  • At din stemmestyrken er nedsat
  • At du lyder snøvlende/mumlende
  • At din stemmeføring lyder monoton
  • At dit taletempo er ændret (ofte langsommere)

Du kan også opleve at have problemer med at holde på mundvandet samt have synke og/eller spisebesvær. Dit kropssprog og din mimik kan være nedsat, således du ikke kan anvende gestik og naturlige ansigtsudtryk i din kommunikation, hvilke kan lede til mistolkninger af budskabet.

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk