Stammen og løbsk tale

Stammen er en talelidelse, der hindrer dig i at kommunikere frit. Løbsk tale kan komme til udtryk ved at talen indimellem eller altid er svær at forstå bl.a. pga. højt taletempo.

Når du stammer og/ eller løbsk tale

De fleste vil opleve at stammen varierer fra periode til periode og kan være situationsafhængig. 

Du oplever måske: 

 • Blokeringer af talestrømmen 
 • Gentagelser af lyde, stavelser og/eller ord 
 • Forlængelser af sproglyde. 
 • Fysiske medbevægelser (tics) 
 • At du gør brug af omskrivninger og/eller fyldord/lyde  
 • At du udelader bestemte ord 
 • At du undgår øjenkontakt
 • At du undgår bestemte frygtede situationer 
 • At du kan have negative tanker og følelser forbundet med det at stamme      

Løbsk tale kan komme til udtryk ved, at du i varierende grad oplever:

 • Hurtig, stødvis og/eller utydelig udtale
 • Elementer af uforståelig tale
 • Store og pludselige spring i indhold
 • Udfordringer med strukturen af det sagte, således meningen og relevansen af budskabet går tabt

Løbsk tale kan være kombineret med stammeadfærd. 

Når du stammer og/eller har løbsk tale kan du opleve store sociale konsekvenser som f.eks. begrænsninger i netværk, uddannelses- og jobmuligheder samt fritidsaktiviteter. 

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk