Udtalevanskeligheder

Tydeligheden af vores tale påvirkes i høj grad af vores læber, tunge og gane, så hvis en eller flere af disse strukturer er påvirkede i større eller mindre grad, vil din tale også være det.

Når du har udtalevanskeligheder

Udtalevanskelighederne kan komme til udtryk ved følgende:

  • Din tale er utydelig.
  • Læsp- En taleforstyrrelse der rammer s-lyde og s-lignede lyde. Årsagen kan være at du har en organisk defekt som f.eks. afvigende tandstilling eller læbeganespalte. Funktionelt betinget som f.eks. vane eller mundmotoriske problemer.
  • Snøvl- En udtalevanskelighed, der kan skyldes at du har polypper, skæv næseskillevæg, dårlige pladsforhold i næsehulen eller nedsat mundmotorik. Der er to typer snøvl. Lukket snøvl/hyponasal (når der er for lidt plads i næsen f.eks. forkølelse, polypper m.m.) og åbent snøvl/hypernasal (når ganesejlet ikke kan lukkes af op til næsehulen).

Dine omgivelser vil måske kommentere på, at du lyder forkølet, eller de vil have svært ved at forstå hvad du siger, hvis du snøvler eller taler utydeligt.

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk