Undervisning i kognitive udfordringer

Har du kognitive udfordringer så kan du få undervisning, der kan give dig en større indsigt og forståelse.

Når du har kognitive udfordringer

Målet med undervisningen er at ruste dig til at møde hverdagens udfordringer. 

Der arbejdes med: 

  • At du bliver bedre til at forstå dine udfordringer 
  • At du får sat ord på nogle af de frustrationer du kan opleve 
  • At du tilegner dig strategier, der gør hverdagen lettere for dig
  • At du lærer strategier til at huske og til at strukturere din hverdag 
  • At du træner sociale færdigheder 
  • At du kan prioritere din hverdag med de ressourcer du har til rådighed. 

Desuden er det muligt at få hjælp til at opdage/genopdage interesser og arbejde med erkendelse af den nye livssituation.

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk