Undervisning i kognitive udfordringer

Borgere med kognitive udfordringer

Målet med undervisningen er at ruste borgerne til at møde hverdagens udfordringer. 

Der arbejdes med: 

  • At blive bedre til at forstå deres udfordringer 
  • At få sat ord på nogle af de frustrationer kursisten kan opleve 
  • At tilegne sig strategier, der gør hverdagen letter
  • At lære strategier til at huske og til at strukturere hverdagen 
  • At træne sociale færdigheder 
  • At kunne prioritere sin hverdag med de ressourcer der er til rådighed. 

Desuden er det muligt at få hjælp til at opdage/genopdage interesser og arbejde med erkendelse af den nye livssituation.

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk