Kognitive kommunikationsvanskeligheder

Kognitive kommunikationsvanskeligheder kan opstå som følge af en blodprop i hjernen, eller en hjerneblødning (apopleksi), hovedtraume, iltmangel, operation eller sygdom f.eks. infektion eller tumor. I kommunikationen kommer vanskelighederne primært til udtryk i forhold til måden, sproget bruges på. 

Kognitive kommunikationsvanskeligheder kan således komme til udtryk som:

  • At du har nedsat evne til at strukturere en samtale og kommunikere hensigtsmæssigt
  • At du har nedsat opmærksomhed, indlærings- og hukommelsesfunktion
  • At du har øget træthed og nedsat initiativ
  • At du har nedsat evne til at planlægge og bevare overblik
  • At du har nedsat rum- og retningsfornemmelse
  • Ændringer af din følelsesmæssig karakter 
  • At du har vanskeligt ved at begå dig socialt
  • At du har manglende indsigt i din situation

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk