Visiteret værested i Faaborg og Ringe

Visiteret værested er et tilbud til voksne med psykiske og sociale vanskeligheder, som gør at de har svært ved at klare hverdagen uden social støtte og omsorg.

Hver enkelt borger er tilknyttet faste støtte-kontaktpersoner i det visiterede værested. Vi tager udgangspunkt i din handleplan og har fokus på individuelle behov, f.eks.:

•    Støtte og omsorg i hverdagen.
•    Hjælp til kontakt med læge og myndigheder.
•    Genopbygning af ressourcer og selvværd.
•    Fysisk og psykisk træning.
•    Aktiviteter i og uden for værestedet.

Støtten og samværet foregår i ét af de 2 væresteder:

•    Den Blå Ambassade i Faaborg
•    Midtpunktet i Ringe

Henvisning til visiteret værested

Visiteret værested kræver henvisning fra Myndighed, Center Sundhed og Omsorg. Kontakt Rådgivning og Visitation på telefon 72 53 60 00.

Du er også velkommen til at henvende dig direkte på Den Blå Ambassade eller på Midtpunktet, så hjælper vi dig videre.

Kontakt

Faaborg:

Den Blå Ambassade
Damtoften 6 B
5600 Faaborg

Ledelse

Jeanett Jensen
Telefon 72 53 69 34
Mail jesch@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Dennis Fredel Olsen
Telefon 72 53 68 18
Mail defro@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)


Ringe:

Midtpunktet
Tværgade 13
5750 Ringe

Ledelse

Jeanett Jensen
Telefon 72 53 69 34
Mail jesch@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Dennis Fredel Olsen
Telefon 72 53 68 18 
Mail defro@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Send sikkert til Rådgivning og Visitation

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Rådgivning og Visitationkan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til Rådgivning og Visitation via borger.dk

Send sikkert til Rådgivning og Visitation via virk.dk