Førtidspension og pensionsnævn

I Faaborg-Midtfyn Kommune behandles sager omkring førtidspension af kommunens pensionsnævn.
 
Inden pensionsnævnet kan behandle en sag om førtidspension, skal der foretages en vurdering af borgerens arbejdsevne. Denne opgave udføres i jobcenteret af et tværgående rehabiliteringsteam. For at få tildelt førtidspension skal der være tale om et varigt tab af arbejdsevne.
 
Som hovedregel skal rehabiliteringsteamet indstille en borger til førtidspension, for at Pensionsnævnet kan tage sagen op.
 
Som borger har man dog også mulighed for selv at anmode om, at der påbegyndes en sag om førtidspension. I sådanne tilfælde bliver sagen behandlet på baggrund af den dokumentation, der allerede foreligger.
 
Pr. 5. april 2019 består Pensionsnævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune af 3 medlemmer:

  • Afdelingsleder for Virksomhed & Indsats (formand)
  • En socialfaglig medarbejder
  • En jurist

Pensionsnævnet mødes hver anden uge.