Førtidspension

Det er Pensionsnævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, som behandler din sag om førtidspension.

Målgruppe

Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. For at få førtidspension, skal din arbejdsevne være væsentligt og varigt nedsat. Alle muligheder for at få dig i beskæftigelse, skal derfor være afprøvet. Efterfølgende skal du i samarbejde med din sagsbehandler have udarbejdet en rehabiliteringsplan, hvor sagsforløb og indsatser dokumenteres.

Under sagsforløbet vil du blive inddraget mest muligt i sagsbehandlingen. Det gælder også, hvis der skal indhentes oplysninger til belysning af din sag.

Sagsforløb

En sag om førtidspension kan enten startes op af jobcenteret, eller ved at du selv ansøger.

Fold alle ud

Hvis din sag er startet op af jobcenteret

Din sag vil blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Du skal derfor deltage i et rehabiliteringsmøde med teamet samt din sagsbehandler, hvor i sammen gennemgår oplysningerne i din sag. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller din sag til førtidspension, videresendes sagen til kommunens Pensionsnævn.

Hvis du selv har ansøgt om førtidspension

I sager, hvor du selv ansøger om førtidspension, behandles sagen på baggrund af den dokumentation, der allerede foreligger. Dvs. at der som udgangspunkt ikke, vil blive indhentet yderligere dokumentation for at belyse din sag.

Rehabiliteringsteamet

Fold alle ud

Din sag forelægges rehabiliteringsteamet

Sagen vil blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam, hvor i sammen gennemgår oplysningerne i din sag. Rehabiliteringsteamet vil enten indstille din sag til førtidspension eller indstille til et afslag om førtidspension. Din sag vil efterfølgende blive videresendt til kommunens Pensionsnævn.

Din sag forelægges ikke rehabiliteringsteamet

Din sag vil ikke blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam, hvis din sagsbehandler har vurderet, at du med sikkerhed ikke opfylder betingelserne for at få tilkendt en førtidspension. Din sag vil derfor blive videresendt direkte til kommunens Pensionsnævn.

Afgørelse om førtidspension

Det er kommunens Pensionsnævn, som træffer den endelige afgørelse om førtidspension.

Fold alle ud

Pensionsnævn

Pensionsnævnet består af 3 medlemmer:

  • Afdelingsleder for Virksomhed & Indsats (formand)
  • En socialfaglig medarbejder
  • En jurist

Pensionsnævnet mødes hver anden uge. Du vil modtage en orienteringsskrivelse, hvori det fremgår, hvornår din sag vil blive behandlet af Pensionsnævnet. Pensionsnævnet påbegynder din sag enten med henblik på tilkendelse eller afslag.

Endelig afgørelse i pensionsnævnet

Der skal træffes endelig afgørelse i din sag senest 3 måneder efter, at Pensionsnævnet har påbegyndt sagsbehandlingen. Som udgangspunkt træffer Pensionsnævnet afgørelse med det samme med mindre, at du har ønsket fremmøde i Pensionsnævnet inden der træffes endelig afgørelse.

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning i forbindelse med behandling af sager om førtidspension, kan du kontakte jobcenteret eller din nuværende sagsbehandler.

Kontakt

Jobcenteret for mere vejledning på telefon 72 53 07 00

Send sikkert via borger.dk