Fleksjob - Pædagogmedhjælper

Fleksjob - Pædagogmedhjælper

Jobbet

  • Passe børn fra 3-6 år i Børnehave & Vuggestue

Arbejdstid

  • 10 timer om ugen frem til den 15.03.2022

Yderligere oplysninger

  • Virksomheden er beliggende i Årslev

Kontakt til Jobcenteret

  • Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Jan Reimann.

  • Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk, som vil videreformidle dine kontaktoplysninger og dit jobnet CV til virksomheden.
  • Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

  • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

  • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

  • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

07.09.2020