Fleksjob - Handicaphjælper

Fleksjob - Handicaphjælper

Jobbet

 • Medhjælper til en mandlig ALS respirator patient.

 • Patienten er bosiddende i Nr. Broby.

 • Hjælp i eget hjem og altid sammen med respiratonsuddannet personale.

 • Forflytninger i forbindelse med bad, kørestol, seng med mere.

Arbejdstid

 • Kl. 8.00 til 9.30 hver dag ugen ud (kan eventuelt deles imellem 2 fleksjobbere)

Yderligere oplysninger

 • Alle tænkelige hjælpemidler er tilstede.

 • Man behøver ikke en hel masse erfaring og uddannelse.

 • Vigtigt at man er stabil, hjælpsom, har respekt og forståelse. (etik og moral)

 • Man har tavshedspligt.

Kontakt til Jobcenteret

 • Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Gitte S. Langeberg.

 • Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk, som vil videreformidle dine kontaktoplysninger og dit jobnet CV til virksomheden.
 • Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger. 

OBS

 • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

 • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

 • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning. 

27.10.2020