Fleksjob - Landbrugsmedhjælper / Handicapmedhjælper

Fleksjob - Landbrugsmedhjælper / Handicapmedhjælper

Jobbet

  • Medhjælper ved handicapridning primært i eftermiddagstimerne i tidsrummet ca. kl. 11.00 til kl. 16.00

  • Trækning af heste i forbindelse med handicapridning

  • Hestepasning

  • Staldarbejde m.m.

Arbejdstid

  • Mellem 20 til 25 timer

  • Det kan sagtens være en fleksjobber der er  visiteret til mindre end 25 timer og jobbet vil også kunne deles af 2 fleksjobbere.

Kvalifikationer

  • Du skal være udadvendt

  • Have grundlæggende kendskab til heste og lyst til arbejdet hermed.

Yderligere oplysninger

  • Virksomheden er beliggende i Ringe.

Kontakt til Jobcenteret

•Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Gitte S. Langeberg.

•Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk, som vil videreformidle dine kontaktoplysninger og dit jobnet CV til virksomheden.

•Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

•Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

•Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

•Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

12.01.2021