Fleksjob - Landbrugsmedhjælper

Fleksjobber som landbrugsmedhjælper

Jobbet

 • Give halm til kalve

 • Give mælk til kalve

 • Feje

Arbejdstid

 • 2-3 timer pr. dag i en kostald

Yderligere oplysninger

 • Man skal være selvtransporterende

 • Virksomheden er beliggende i Broby

 • Virksomheden har 4 ansatte

 • Arbejdssproget er dansk/engelsk

Kontakt til Jobcenteret

 • Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Torben Lund-Larsen

 • Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk

 • Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

 • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

 • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

 • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

05.03.2020