Fleksjob - Pædagog eller medarbejder

Fleksjob - Pædagog eller medarbejder

Jobbet

- Specialklasserne søger en pædagog eller medarbejder med pædagogisk erfaring.

- Det pædagogiske arbejder består i at være støtteperson for en yngre elev med autisme og hvor krav, kan være svære at håndtere.

- Du skal derfor være psykisk afbalanceret og have kræfter til at gå ind i det pædagogiske arbejde med eleven.

- Du vil være tilknyttet elevens klasse og være en del af klassens team af medarbejdere (klasselærer, pædagog og medhjælper)

Arbejdstid

- Stillingen er på ca. 20 timer fra kl. 8.00 til kl. 12.00 eller 13.00 hverdag.

- Der er mulighed for at starte blidt op f.eks. med en fridag om ugen eller 3 timer pr. dag fra kl. 8.00 til kl. 11.00, og så gå gradvist op i tid.

Yderligere oplysninger

- På skolen går der 18 elever fordelt på 3 klasser og 11 medarbejdere. Alle eleverne har særlige støttebehov og modtager specialundervisning.
Specialklasserne ligger i Østed, Broby, men hører under Rudolf Steiner-skolen i Odense. Man følger Rudolf-Steiner-skolernes undervisningsplan, som man tilpasser den enkelte elevs udviklingsniveau og ressourcer. I Specialklasserne er det en vigtig del af arbejdet at fordybe sig i børnenes væsen, da man arbejder ud fra Rudolf-Steiners pædagogiske principper.
Dette kræver også en åbenhed i forhold til at se på sig selv og for at udvikle sig. 

Kontakt Jobcenteret

- Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Gitte S. Langeberg.

- Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk, som vil videreformidle dine kontaktoplysninger og dit jobnet CV til virksomheden.

- Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

- Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

- Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

- Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning

01.12.2020