Fleksjob - Rengøringsassistent

Trunderup Friskole søger en person i fleksjob til rengøring i børnehaven 2-3 timer pr. dag.

Jobbet

  • Aftørring af flader såsom borde og stole

  • Manuel gulvvask af et mindre areal

  • Daglig rengøring af toiletterne

Arbejdstid

  • 2-3 timer pr. dag

Yderligere oplysninger

  • Børnehaven har åbent fra kl. 6.15 til kl. 16.15. Rengøringen skal udføres udenfor disse tidspunkter

  • Der er ingen tidspres

Kontakt

Interesseret i jobbet kan skoleleder Henning Nielsen kontaktes på telefon 40 68 15 53

OBS

  • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

  • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

  • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

10.02.2020