Fleksjob - Rengøringsassistent

Fleksjob - Rengørningsassistent

Jobbet

  • Rengøring af gulve i køkkenet og udlejningssale samt toiletter

Arbejdstid

  • Mellem 10 til 15 timer

  • Arbejdstiden er fleksibel og kan tilrettelægges individuelt, dog skal der være gjort rent inden næste arrangement

Yderligere oplysninger

  • Virksomheden er beliggende i Broby

Kontakt til Jobcenteret

  • Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Linda K. Døssing.

  • Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk, som vil videreformidle dine kontaktoplysninger og dit jobnet CV til virksomheden.
  • Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

  • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

  • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

  • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

24.08.2020