Fleksjob - Specialarbejder, byggeri

Fleksjob - Specialarbejder, byggeri

Jobbet

 • Alt forefaldende arbejde i grusgraven

 • Hjælpe med at skifte sold

 • Kørsel med traktor

Arbejdstid

 • Arbejdstiden kan aftales individuelt og vil hovedsageligt foregå i de 2 grusgrave der ligger i Årslev og Nr. Lyndelse.

Yderligere oplysninger

 • Virksomheden er beliggende i Glesborg, men arbejdet foregår hovedsageligt i Årslev og Nr. Lyndelse.

Kontakt til Jobcenteret

 • Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Mogens Kim Johansen.

 • Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk, som vil videreformidle dine kontaktoplysninger og dit jobnet CV til virksomheden.

 • Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

 • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

 • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

 • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

18.06.2020