Fleksjob - Støttepædagog

Fleksjobber som støttepædagog

Jobbet

 • Du skal være støttepædagog til elevstøtte.

 • Støtte til børn med faglige og sociale vanskeligheder fra 1. til 9. klasse.

 • Man er fast på få børn.

 • Deltagelse i klasserummet og skolens almindelige virke.

 • Skal kunne indgå på lige fod med fast personale.

Arbejdstid

 • 10 til 20 timer om ugen.

 • Gerne op mod de 20 timer.

 • Fast arbejdstid hver dag.

Kvalifikationer

 • Gerne erfaring fra specialområdet eller skoleområdet.

Yderligere oplysninger

 • Virksomheden er beliggende i Kværndrup.

Kontakt til Jobcenteret

 • Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Gitte S. Langeberg.  

 • Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk

 • Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

 • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.

 • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.

 • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

19.05.2020