Har jeg ret til kontanthjælp?

Du kan søge kontanthjælp, hvis du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv og din familie. Hjælpen skal dække udgifter til bolig, faste udgifter, kost, tøj m.v.

Søg kontanthjælp

Hvis du vil søge kontanthjælp, skal du henvende dig i Jobcenteret:

Jobcenter Faaborg-Midtfyn
Lindevej 5
5750 Ringe

Jobcenteret: 72 53 07 00

Ydelse: 72 53 71 30

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk.

Send sikker post til jobcenteret

eller via virk.dk

Send sikker post til jobcenteret