Sygebehandling

Dokumentationsliste i forbindelse med ansøgning om en enkeltydelse (psykolog, psykiater, fysioterapi, kiropraktor, medicin og briller) jfr. Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82

 • Totaloversigt fra din/jeres bank.
  Har du/I konti i flere banker, skal der afleveres en totaloversigt fra samtlige banker.
  Har du/I børneopsparing, kapitalpension, aktier/obligationer mv. skal du/I også aflevere dokumentation på disse.

 • Posteringsoversigt på samtlige konti for de sidste 3 måneder.
  Har samlever/ægtefælle egne konti, skal der også afleveres posteringsoversigt for disse.

 • Dokumentation for alle faste udgifter der påføres skemaet (husleje, el, varme, vand m.m.), dokumentation i form af kvitteringer, PBS-oversigter eller posteringsoversigt, hvor de enkelte udgifter er uspecificerede.
  Et budgetskema kan IKKE bruges som dokumentation på indtægter/udgifter.

 • Lønsedler for de sidste 3 måneder for dig samt eventuel samlever/ægtefælle.

 • Kopi af henvisning til psykolog - fra egen læge.

 • Kopi af henvisning til psykiater - fra egen læge.

 • Kopi af henvisning til kiropraktor - fra egen læge.

 • Kopi af henvisning til fysioterapi - fra egen læge.

 • Medicin - CTR-saldo for 1 år - kan hentes på sundhed.dk med NemID - medicin/medicinprofilen.

 • Overslag fra 2 forskellige optikere.

 • Dokumentation for, at der er søgt om brille abonnement hos begge optikere.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik §82

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Der kan undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Lov om Aktiv Socialpolitik §88

En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §11 stk. 1

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §12 stk. 2

Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11b.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §11b

Hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11 stk. 1 nr. 1 og 2 eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger jfr. §11a stk. 1 skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke jfr. §11a stk. 2 og §11c.