Socialt frikort

Socialt udsatte borgere har mulighed for, at få et socialt frikort i 2019 og 2020. Det giver ret til, at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året, uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved ordinært og ustøttet arbejde, uden at indtægten bliver trukket fra din forsørgelse, fx kontanthjælp eller førtidspension. Indtægten bliver heller ikke modregnet i andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det er Folketinget, der har besluttet at indføre et socialt frikort i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 for at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

Kan jeg få socialt frikort?

Vi kan godkende dig til et socialt frikort, hvis du kan sige ja til følgende:

  • Du har sociale udfordringer og er fx hjemløshed, et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, eller du har en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer.
  • Du er ikke under ordinær uddannelse eller har været det inden for det seneste år.
  • Du har tjent mindre en 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år. For at få et socialt frikort skal du også opfylde nogle opholdskrav og give samtykke til, at kommunen og virksomheden må behandle oplysninger om dig.

Fold alle ud

Gælder ordningen for pensionister?

Ja, ordningen gælder også for pensionister, blot de opfylder de øvrige krav for deltagelse i ordningen.

Optjener man feriepenge?

Feriebetaling er en del af din indtægt på det sociale frikort og medregnes i din løn. Du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du arbejdere. Ved ansættelse i kortere tid end 1 måned får du 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage.

Bliver man fratrukket i ydelse, når feriepengene skal udbetales?

Indberetning af feriepenge sker efter gældende regler til indkomstregistrering. Under ferieafholdelse er der i ferieloven forbud mod at lønmodtageren må modtage vederlag for arbejde. Offentlige forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp sidestilles med vederlag, og udbetaling af feriepenge i perioder, hvor der samtidigt udbetales f.eks. kontanthjælp, vil derfor medføre fradrag eller modregning i kontanthjælpen.

Hvilket arbejde kan være en del af ordningen?

For at bruge det sociale frikort skal arbejdet være et helt ordinært arbejde. Det må ikke være et løntilskudsjob eller lønnet praktik.

Hvor lang tid gælder det sociale frikort?

Det sociale frikort er en forsøgsordning, der gælder til 31. december 2020.
Hvis du får tildelt et socialt frikort, gælder det helt frem til udgangen af 2020 - også selv om du ikke bliver ved med at opfylde kriterierne.

Hvor megetmå man have tjent året forinden, hvis man skal have bevilget et socialt frikort?

Det er en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at du hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Hvordan finder jeg et job?

Det er en god idé a bruge Jobnet.dk. Her skal du sørge for at CV er opdateret med erfaring og kompetencer. Søg eventuelt på "Hotjob" på jobnet.dk, hvor du får vist job, der ikke kræver specifikke kompetencer (såsom serveringspersonale, bustransport, forlystelsesmedarbejder, pakkerimedarbejde mv.)
Alternativet kan det være godt at gøre brug af sit netværk (familie, venner og bekendte) i jagten på job.
Søg uopfordret - også tidsbegrænsede stillinger. Mange job, herunder deltidsstillinger bliver ikke annonceret. Der er mange sæsonjobs i Faaborg-Midtfyn Kommune indenfor f.eks. Restauration, hotel, samt anlæg og gartneri.

Hvor meget kan man tjene på det sociale frikort?

Man kan tjene op til 20.000 kr. årligt på det sociale frikort i den toårige forsøgsperiode.

Tæller timerne med ift. 225-timers reglen?

Det er Jobcentret, der vurderer, om du kan arbejde fuldt effektivt på det ordinære arbejdsmarked, og om du derfor skal arbejde 225 timer på et år.

Er du undtaget kravet om at arbejde 225 timer på et år, er det også Jobcentret, der vurderer, om du fortsat kan være undtaget fra kravet i forhold til det arbejde, der udføres på det sociale frikort. Hvis du er omfattet 225-timersreglen, tæller timerene i udgangspunktet med.

Sådan får du et socialt frikort

Du søger om et socialt frikort ved at udfylde ansøgningsskema og samtykkeerklæring. Skemaerne skal sendes eller afleveres til Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscenter. Da ansøgningsskemaet indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler Faaborg-Midtfyn Kommune, at du sender det via digital post.

Når din ansøgning er behandlet, får du svar via E-Boks. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på max 4 uger.

Vær opmærksom på, at du selv skal finde det job, hvor du kan tjene op til 20.000 kr.

Læs mere

Socialstyrelsens pjece om socialt frikort

Socialstyrelsens informationsmateriale om det sociale frikort

Derudover kan du læse gældende lovgivning i :

Lov om forsøg med et socialt frikort

Kontakt Visitation og Rådgivning

Faaborgvej 19, 5854 Gislev
Telefon: 72 53 65 42

Sikker mail sendes via Digital Post på borger.dk

Ansøg om et socialt frikort