Jobordning for personer med handicap

Handicap er ingen hindring for at komme i job. Der findes forskellige jobordninger til handicappede

De handicapkompenserende ordninger, kan hjælpe dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse til at komme i job eller uddannelse.

Udover de handicapkompenserende ordninger, kan andre ordninger ligeledes være relevante. Fx.

 • Fleksjob
 • Mentorordning
 • Job med løntilskud

De handicapkompenserende ordninger

Fold alle ud

Hjælpemidler og arbejdsredskaber

Begrænsninger i din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Det kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen. 

Hjælpemidler kan for eksempel være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan udlånes til dig.

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Vilkår

Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Pia G. Mazor på telefon 72 53 32 34.

Personlig assistance

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan din arbejdsplads få økonomisk støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper dig med at udføre de opgaver, du ikke kan varetage på jobbet, selv om dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du også mulighed for at få støtte til personlig assistance.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger.

Formålet med ordningen er, at du ligestilles med andre beskæftigede.

Vilkår

Du skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.

Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.

Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra Jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Pia G. Mazor på telefon 72 53 32 34.

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordning)

Nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskyd via isbryderordningen. Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap erhvervserfaring inden for det fagområde, man er uddannet i. Man kan komme ind i isbryderordningen direkte efter endt uddannelse.

Vilkår (job med løntilskud nyuddannet handicap)

Isbryderordningen tilbydes til personer, hvor følgende kriterier er opfyldt

 • man har et handicap
 • man har gennemført en uddannelse af mindst 18 månedernes varighed
 • uddannelse giver ret til optagelse i en A-kasse
 • man mangler erhvervserfaringen inden for det område, man er uddannet til
 • ansættelse i isbryderordningen påbegyndes inden for 2 år efter afsluttet uddannelse

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Pia G. Mazor på telefon 72 53 32 34.

Fortrinsadgang

Fortrinsadgang er for personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige, hvor offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at indkalde til samtale.

Fortrinsadgang sikrer borgerens ret til en ansættelsessamtale, hvis man opfylder følgende krav

 • Man har et handicap
 • Man opfylder de formelle uddannelseskrav
 • Der er tale om en opslået stilling i det offentlige

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Pia G. Mazor på telefon 72 53 32 34.

Læs mere om de forskellige ordninger

Kontakt

Pia Gasberg Mazor
72 53 32 34