Fleksjob - Pedel i en hal

Fleksjob - Pedel i en hal

Jobbet

Arbejdet består primært i at:

 • Feje og vask af halgulvet 2 gange om ugen (gulvvask er med maskine)
 • Småreparationer
 • Passe udearealerne (feje blade samt fjerne ukrudt m.m.)
 • Fjerne blade fra taget, så det skal være en person, som kan klare at gå og stå på en stige.

Arbejdstid

 • Det drejer sig om ca. 5-10 timer om ugen.

Yderligere oplysninger

 • Virksomheden er beliggende i Ringe.

Kontakt til Jobcenteret

 • Ansvarlig fra Virksomhedsservice er Virksomhedskonsulent Mogens K. Johansen
 • Er du interesseret i jobbet, så send en mail til Virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk, som vil videreformidle dine kontaktoplysninger og dit jobnet CV til virksomheden.
 • Skriv dit navn og telefonnummer samt den stilling du søger på. Det er vigtigt du lige skriver hvem den ansvarlige for Virksomhedsservice er når du søger.

OBS

 • Ansøgere skal være visiteret til fleksjob.
 • Det er en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob.
 • Andre ansøgere, der ikke er i målgruppen vil ikke kunne komme i betragtning.

08.11.2021