Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

Hvis du bliver godkendt som revalidend, kan kommunen i ganske særlige situationer give støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det kræver, at du har særlige faglige og forretningsmæssige forudsætninger og at kommunen vurderer, at det er eneste realistiske mulighed for, at du bliver selvforsørgende.

Under en revalidering er det muligt at søge støtte til arbejdsredskaber, undervisningsmateriale m.m, når det er nødvendige for at revalideringen kan gennemføres.

Afgørelsen træffes ud fra dine forudsætninger for at drive virksomheden. Der lægges bl.a. vægt på din helbredssituation, dine evner og dine forretningsmæssige forudsætninger.

Får du hjælp til etablering, sker det efter en godkendt etableringsplan. Hjælpen kan dække, hvad der er nødvendigt for at drive virksomheden. Du får hjælpen som tilskud, udlån eller rentefrit lån. Der kan også ydes hjælp til forsørgelse i en kortere periode, normalt ikke over 6 måneder.