Seniorpension

Seniorpensionen er for dig, som har fået dårligt helbred efter et langt arbejdsliv.

Det er som udgangspunkt et krav for at få seniorpension, at du:

  • er dansk statsborger,
  • bor fast i Danmark, og
  • har boet i Danmark i 3 år, fra du fyldte 15 år, og indtil du når alderen for din folkepension.

Du kan ansøge om seniorpension, hvis du kan svare "ja" til disse 3 betingelser:

  • Har du 6 år eller derunder, til du bliver folkepensionist?
  • Har du arbejdet fuldtid i 20-25 år? og
  • Kan du højst arbejde 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job?

Vi vurderer din arbejdsevne på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job af mindst 1 års varighed.

Vær opmærksom på, du tidligst kan ansøge om seniorpension 6 måneder før, betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt.

Kontakt

Jobcenteret for mere vejledning på telefon 72 53 07 00

Send sikkert via borger.dk