Seniorpension

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag sig.

Kom godt igang

Fold alle ud

Kan jeg få seniorpension?

For at få seniorpension skal du som udgangspunkt:

  • højst have seks år til folkepensionsalderen.
  • have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end den du har.
  • have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Det er desuden også en betingelse, at du som hovedregel skal:

  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark
  • have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

Selv om du ikke opfylder betingelserne, kan du alligevel have ret til seniorpension, hvis du opfylder en af undtagelserne, som du kan læse om her:

Læs om undtagelserne 

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger bl.a. af dit samlivsforhold.

Hvis du er gift eller samlevende, kan din seniorpension blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2021)

EnligGift eller samlevende
19.331 kr. 16.432 kr.

Beregn din seniorpension uden NemID

Her kan du uden NemID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Beregn din seniorpension (uden NemID)

Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Din seniorpension kan gøres hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 218.712 kr. om året (2021).

At din seniorpension bliver gjort hvilende betyder, at din udbetaling stopper.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende ved at kontakte Seniorpension.

Kontakt Seniorpension

Må jeg have andre indtægter end seniorpensionen?

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst vedpersonligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger frapensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andreløbende ydelser, fx erstatningerIndkomst ud overseniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2021)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned.

 

ENLIGGIFT/SAMLEVENDE
80.300 kr. 127.400 kr.

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Beregn din seniorpension (uden NemID) 

Sådan søger du

Fold alle ud

Søg seniorpension

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du har søgt om seniorpension i 2020, så bliver din ansøgning behandlet af din kommune. Søger du i 2021, bliver din ansøgning behandlet af Seniorpension.

Du får en afgørelse senest 6 måneder, efter du har søgt. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om seniorpension færdig.

Andre emner

Fold alle ud

Fuldmagt

Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om seniorpension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Seniorpension om sagen.

Du skal kontakte personens egen kommune, hvis personen har søgt om seniorpension i 2020.

Hvis personen søger i 2021, så skal fuldmagten gives til Seniorpension.

Fuldmagt til Seniorpension - sådan gør du

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det ved at skrive under en på en skriftlig fuldmagt.

Hent blanket til fuldmagt uden NemID

Læs mere: Sådan laver I en fuldmagt

 

 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Fra 2021 er det Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, Pension, der beregner og udbetaler den.

I tabellerne nedenfor kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din sag. Læg mærke til, at der er forskel på, hvem du skal kontakte alt efter hvilket år du har søgt.

RÅD OG VEJLEDNINGSØGT I 2020SØGT I 2021
Hvis du har spørgsmål til din situation.
Det er nemlig kommunen, der hjælper dig
med råd og vejledning i forhold til dine
muligheder for at søge om seniorpension, vejledning
om økonomiske konsekvenser,
hjælper dig med din ansøgning, mv.
Din kommuneDin kommune
TILKENDELSE AF SENIORPENSIONSØGT I 2020SØGT I 2021
Hvis du har spørgsmål til din ansøgning
eller sag - fx sagsbehandlingstid, hvad du
skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, mv.
Din kommuneSeniorpension
BEREGNING OG UDBETALING AF SENIORPENSIONSØGT I 2020SØGT I 2021
Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din seniorpension.Udbetaling DanmarkUdbetaling Danmark

Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunens hjemmeside.

Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på siden 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension

Vil du vide mere?

Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte Seniorpension for nærmere vejledning.

Lovgivning

Lov om social pension

Bekendtgørelse om social pension

Bekendtgørelse om seniorpension

 

 

Kontakt

Jobcenteret for mere vejledning på telefon 72 53 07 00

Send sikkert via borger.dk