Sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode, skal du, din arbejdsgiver eller din a-kasse ansøge om sygedagpenge.

Hvem kan få sygedagpenge?

Der er forskellige regler for, hvornår du har ret til sygedagpenge alt efter om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

  • Hvis du er lønmodtager udbetaler kommunen sygedagpenge, når perioden for sygedagpenge fra din arbejdsgiver ophører.
  • Hvis du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget, eller hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en uddannelse på minimum 18 måneder.
  • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende har du som udgangspunkt først ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Du kan som udgangspunkt maksimalt modtage sygedagpenge i 5 måneder. Kommunen skal derfor i samarbejde med dig arbejde på at afklare din situation. Du har selv pligt til at gøre, hvad du kan for at blive raskmeldt.

Du kan læse alt om sygedagpenge, satser og udbetaling på borger.dk.

Kontaktoplysninger

Jobcenter Faaborg-Midtfyn
Lindevej 5
5750 Ringe
72 53 07 00

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk

Send sikker post til jobcenteret

eller via virk.dk

Send sikker post til jobcenteret

Obligatorisk Pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du fx modtager kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge.
Den bliver udtalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du opnår folkepensionsalderen.
Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning

Samarbejde med Advokatfirmaet HjulmandKaptain

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået aftale med Advokatfirmaet HjulmandKaptain. 

HjulmandKaptain hjælper kommunen med forsikringssager (sygedagpengeregres).

Hvis du har fået et skema, fra HjulmandKaptain, som de har bedt dig udfylde, så anbefaler vi, at du gør det.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det skal udfyldes, så kontakt HjulmandKaptain.

Læs mere på HjulmandKaptains hjemmeside her.