Sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode, skal du, din arbejdsgiver eller din a-kasse ansøge om sygedagpenge.

Hvem kan få sygedagpenge?

Der er forskellige regler for, hvornår du har ret til sygedagpenge alt efter om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

  • Hvis du er lønmodtager udbetaler kommunen sygedagpenge, når perioden for sygedagpenge fra din arbejdsgiver ophører.
  • Hvis du er ledig, kan du få sygedagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget, eller hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en uddannelse på minimum 18 måneder.
  • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende har du som udgangspunkt først ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Du kan som udgangspunkt maksimalt modtage sygedagpenge i 5 måneder. Kommunen skal derfor i samarbejde med dig arbejde på at afklare din situation. Du har selv pligt til at gøre, hvad du kan for at blive raskmeldt.

Du kan læse alt om sygedagpenge, satser og udbetaling på borger.dk.

Kontaktoplysninger

Jobcenter Faaborg-Midtfyn
Lindevej 5
5750 Ringe

Jobcenteret: 72 53 07 00

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk

Send sikker post til jocenteret

Har du styr på reglerne på sygedagpengeområdet?

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelse har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.

Læs mere om Ankestyrelsens ændrede praksis her