Arrangementer på vejarealer

Her kan du finde al den information du har brug for, når du skal afholde et arrangement, et event, en festival, et motionsløb eller lignende.

Ved afholdelse af et arrangement er der en række tilladelser du skal søge alt efter arrangementets art. Du har også mulighed for at søge tilskud til dit arrangement. 

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved afholdelse af et arrangement ved at folde fanerne nedenfor ud.

I højre spalte finder du links til relevante tilladelser.

Fold alle ud

Hvor kan jeg afholde mit arrangement?

Hvis du har en god ide til et arrangement, kan du leje eller låne et grønt område. 

Her i kommunen er der mange dejlige steder, som giver mulighed for at holde et udendørs arrangement. Du kan låne/leje områderne til arrangementer med publikumsadgang. 

Er det et større arrangement som fx omrejsende cirkus eller tivoli, samt større musikarrangementer er dyrskuepladsen i Ringe eller cirkuspladsen i Faaborg og Årslev bedst egnede. 

Du skal søge mindst 4 uger før du ønsker at holde et arrangement.

I ansøgningsskemaet bliver du bedt om at udfylde en række informationer om dit arrangement. Informationerne sikrer:

 • At du får tilladelse til at afholde dit arrangement hvor du ønsker det
 • At vi kan få den nødvendige dialog om lydforhold, placering af scener mm.
 • At vi har mulighed for at kontakte jer om planlægningen og koordineringen af jeres arrangement

Når du får tilladelsen, skal du huske at opbevare tilladelse og betingelser hos dig under arrangementet. Du skal kunne fremvise papirerne for politi, beredskab og andre myndigheder. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Du finder link til ansøgningsskema i højre spalte under 'Brug af grønne områder'.

Brug af veje og pladser

Der skal altid søges om tilladelse, hvis du ønsker at råde over et offentligt vejareal, som kan være vej, fortorv, cykelsti, torv, p-plads eller lignende. 

Der skal også søges om tilladelse til at bruge et areal på en privat fællesvej i de områder, som er landzone, men hvor det er besluttet, at de private fællesveje skal administreres efter samme regler som i byzone. Det kan fx være i et sommerhusområde. Du skal ikke søge kommunen om tilladelse på private fællesveje på landet, dvs. uden for byzone. Hvis der er et vejlav eller en grundejerforening, bør du orientere om dit arrangement. 

Ved spørgsmål kontakt: 

Charlotte Madsen
Vej og Trafik
72 53 22 21
cma@fmk.dk

Du finder link til ansøgningsskema i højre spalte under 'Brug af veje og pladser'. 

Opsætning af bannere og plakater

Du skal søge om tilladelse til at sætte bannere eller plakater op i forbindelse med dit arrangement. 

Ved spørgsmål kontakt: 

Charlotte Madsen
Vej og Trafik
72 52 22 21
cma@fmk.dk

Du finder link til ansøgningsprocedure i højre spalte under 'Opsætning af bannere og plakater'. 

Brug af scener, telte mm.

Scener og telte over 50 m2 eller til over 150 personer kræver en byggetilladelse, hvis konstruktionen ikke er certificeret. 

I højre side finder du link til regler og ansøgningsprocedure i forbindelse med opsætning af midlertidige konstruktioner (fx scener eller telte). 

Ved spørgsmål kontakt:

Jane Krogh Kjeldsen
BYG
72 53 21 13
jakkj@fmk.dk

Musik og støj

Støj fra musikarrangementer kan give anledning til gener hos naboer. Derfor kan det være en god ide at overveje:

Placering af scene
Antal og placering af højttalere
Arrangementets varighed
Ugedage

Faaborg-Midtfyn Kommune har nogle generelle retningslinjer for udendørs musikarrangementer. Vi anbefaler blandt andet, at arrangementerne slutter kl. 23 søndag til torsdag og kl. 24 fredag og lørdag. Vi vil meget gerne i dialog med dig om netop dit arrangement, så kontakt os gerne så vi kan få en snak om lyd.

Lars Henriksen
Miljø & BYG
lhenr@fmk.dk
72 53 21 22

Politi, Beredskab, Fødevarestyrelsen

Politi

Se link til politi i højre spalte, hvor du finder politiets Tilladelses- og bevillingskontor. Her kan du søge alkoholbevillinger, lejlighedstilladelser, tilladelse til offentlige forlystelser, cykel- og motionsløb mv.

I forbindelse med afholdelse af et arrangement, skal du være opmærksom på, at politiet skal godkende den plads/område du ønsker at bruge. I den forbindelse ser politiet bl.a. på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

Du/I skal udfylde en ansøgning om offentlig arrangement på Fyn. Det kan for eksempel være cirkus, koncert, gadefest, byfest, motionsløb, torvemarked mm.

Beredskab

I forbindelse med afholdelse af et arrangement, er det vigtigt at informere Region Syddanmarks vagtcentral minimum 2 uger forinden. Vagtcentralen har brug for at få tilsendt en sikkerheds- og beredskabsplan, der skal indeholde følgende:

 • Arrangementets navn
 • Sted
 • Dato
 • Antal deltagere/gæster
 • Beredskab (eks. læge og dennes autorisations nr./sygeplejer/samaritter/hjertestarter)
 • Tlf. nr. til beredskab/sikkerhedsansvarlig
 • Kontaktpunkt for ambulancer, hvis relevant. Det sted hvor ambulancer skal sendes til, og hvor der tages imod af en person, som kan vise hen til tilskadekomne/syge.

Telefonnummeret bruges, hvis der er et 112 opkald fra deltagere eller publikum. På den måde sikres det, at evt. beredskab kommer hurtigt frem.

Fødevarestyrelsen

Se link til fødevarestyrelsen i højre spalte.

Praktiske ting

HUSK også at overveje:

 • Strøm på pladsen
 • Vand
 • Toiletter og rengøring
 • Affaldshåndtering
 • Samaritter
 • Forsikring
 • Skiltning

Værktøjskassen

Her får du gode tips og ideer til, hvordan du kan planlægge og afholde dit arrangement.

 • Scrumboard - Et scrumboard er nærmest bare en tavle med post-it, som hjælper dig med at få overblik over alle opgaver og hvor langt du/I er i processsen.
 • Drejebog – En drejebog er også et godt redskab til at holde styr på alle opgaver, deadlines og hvem der har ansvar for opgaverne bliver udført. Det kan være en god ide at bruge et scrumboard i planlægningsfasen og en drejebog på selve dagen for eventet/arranngementet, som en form for huskeliste over hvem gør hvad hvornår?
 • Udarbejd en kommunikationsplan, hvor du tager stilling til hvordan du vil kommunikere før-under-efter dit arrangement. Lav en kommunikationsplan i et skema med flg. punkter:

  • Hvornår skal der kommunikeres?
  • Hvad er begivenheden, budskabet, vinklen?
  • Hvem - hvilke interessenter er målgruppen for kommunikationen?
  • Hvor - mediet eller stedet hvor kommunikationen skal foregå?
  • Hvilken effekt - hvad vil vi opnå at interessenten gør som følge af kommunikationen?
  • Ansvarlig - hvem har ansvaret for, at det sker?

Se i højre spalte under "Det sker", hvor du/I kan finde relevante links til steder hvor arrangementet kan offentliggøres. Her kan I også orientere jer om, hvad der i øvrigt sker i kommunen.

Har du spørgsmål?

Fritids- og eventkonsulent
Jan Tomas Fogde
jatof@fmk.dk
72 53 88 09

Kulturkonsulent
Stine Larsen
slar1@fmk.dk
72 53 80 84

Søg tilskud

Tilskud til kulturelle aktiviteter

Tilskud til landdistrikts aktiviteter

Søg tilskud her