Retningslinjer for tilsyn ifølge Folkeoplysningsloven

Lovtekst om tilskud og anvisning af lokaler

Administrative retningslinjer

§29 stk.3. Kommunalbestyrelsen offentliggør de regnskaber, som foreninger aflægger efter stk.1Kommunen offentliggør foreningernes regnskab via Conventus. Der er muligt for foreningen at få offentliggjort et særskilt tilskudsregnskab.
§35a Kommunalbestyrelsen offentliggør en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.En gang årligt offentliggøres på Faaborg- Midtfyns hjemmeside, en liste over foreninger/aftenskoler der har modtaget tilskud eller blevet anvist lokaler året før.
§35a stk.2 Kommunalbestyrelsen offentliggør endvidere en fortegnelse over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokalerSager der behandles administrativt eller på politisk niveau offentliggøres i folkeoplysningsudvalgets dagsorden/referater.

Lovtekst om tilsyn

Administrative retningslinjer

§33 stk.5 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf.Forvaltningen fører tilsyn med foreningerne på 2 forskellige måder. Formålet er at sikre at foreningerne/aftenskolerne lever op til folkeoplysningsloven, og at kommunen ikke yder tilskud til foreninger/aftenskoler der underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. En gang årligt orienteres folkeoplysningsudvalget om konklusionerne fra årets tilsyn.

1: Der udtrækkes årligt 4 foreninger/aftenskoler til tilsynsbesøg. Relevante dokumenter gennemgås og foreningerne/aftenskolerne aflægges et besøg. Der lægges vægt på tilsyn i gensidig dialog, der skaber udvikling i samarbejdet mellem kommunen og foreninger. Der føres desuden ekstra tilsyn ved behov. Ved nye foreninger/aftenskoler foretages ligeledes et foreningsbesøg.

2: Der udtrækkes årligt fire foreninger/aftenskoler til ekstern revision ved Revisionsfirmaet BDO. Dette gør kommunen for at sikre at godkendte foreninger/aftenskoler anvender tilskud efter gældende regler.

Kapitel 11a. Kommunalt tilskud og udlån eller udleje af lokaler til foreninger på andet grundlag.

Lovtekst om tilsyn

Administrativt tiltag

§44. a Kommunalbestyrelsen kan ikke på andet grundlag end efter denne lov yde tilskud eller udlåne eller udleje lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds og menneskerettigheder.

§44 stk.2 Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at foreninger, der modtager kommunalt tilskud eller låner eller lejer kommunale lokaler på andet grundlag end efter denne lov, opfylder betingelserne i §44. a.
Fritidsforvaltningen orienterer andre forvaltninger og institutioner om lovændringen, da loven også er gældende for kommunale tilskud og udlån eller udleje af lokaler til foreninger/aftenskoler der fungerer på andet grundlag end folkeoplysningsloven.

Fritidsforvaltningen orinterer andre forvaltninger og insitutioner, hvis en forening/aftenskole ikke overholder §44. a.