Leder- og lærerløn

Ansøgning

Ansøgning om tilskud skal sendes til Folkeoplysningsudvalget senest 15. september året forinden.
Er ansøgningsskemaet indsendt for sent, udbetales der ikke tilskud. Folkeoplysningsudvalget kan dispensere herfra i særlige tilfælde.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Det forventede holdtimetal, og hvis muligt de forventede lønudgifter til leder/lærerløn ved almen undervisning, undervisning af handicappede, instrumentalundervisningsamt foredrag.
  • Såfremt det forventede holdtimetal/de forventede lønudgifter afviger væsentligt i forhold til tidligere års tilskudstilsagn, skal dette begrundes.
  • Oplysning om holdstørrelser fordelt på tilrettelæggelsesformer.