Ekstra pulje til energioptimering i foreningers egne og lejede lokaler

Dette er en ekstraordinær pulje til energioptimering i foreningers egne og lejede lokaler. Puljen er oprettet i forbindelse med ændringen af tilskudsreglerne til de folkeoplysende foreninger – på baggrund af et overskud af midler i overgangsperioden. Folkeoplysningsudvalget har derfor prioriteret at midlerne skal gå til denne engangspulje på 400.000 kr. med fokus på energioptimering.

Puljen løber så længe der er midler tilbage i den, og søges via kommunens hjemmeside. Puljen kan søges løbende, og Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger på næstkommende møder.

Formålet er, at sikre større bæredygtighed i foreningernes faciliteter med grønnere og mere energirigtige løsninger, så energiforbruget kan nedsættes.

Pulje kan kun søges af de folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler i Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Puljen støtter udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at:

 • Nedbringe energiforbruget
 • Skabe sundere og mere bæredygtige faciliteter
 • Skabe potentiale for en bedre og billigere drift/formindske driftsomkostninger.

Der kan søges til mange forskellige energioptimerende formål - bl.a.:

 • Udarbejdelse af energimærkning eller -rapport
 • Energirigtige vinduer eller andre energirigtige isoleringsformer
 • El-spare-anlæg - f.eks. selvslukkende lys og varme
 • Energirigtige varmtvandsbeholdere
 • Vandspareforanstaltninger
 • Jordvarme
 • Solceller
 • osv.

Krav til ansøgning:
Projektets skal udmønte en besparelse på energiforbruget, og der skal ligge en beregning på besparelsen og tilbagebetalingstiden.

En forening kan kun søge til et projekt om året i denne pulje, og der er et max. på 75.000 kr. udbetalt pr. projekt.

I udgangspunktet kan der støttes op til 75% af de samlede udgifter – dog vurderes hvert projekt konkret. Med- eller egenfinansiering vægtes i ansøgningen, da det sikrer en større sandsynlighed for realisering.

Udgiften må ikke være afholdt ved ansøgningsfrist.

Vedrørende lejede lokaler: For at kunne søge til puljen skal der foreligge en langsigtet lejekontrakt - gerne mindst 10 årig.

Faaborg 28. maj 2018