Indhentning af børneattester

Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, hvis foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.).

Pligten til at afgive erklæring gælder også selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter
eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn
under 15 år.

Erklæringen foretages ved at en tegningsberettiget person fra foreningen ”klikker” ja til erklæringen via Fritidsportalen. Hvis denne erklæring ikke er givet før 20. april vil der ikke blive udbetalt tilskud.

Foreningen kan indhente børneattester på sine trænere, ledere og øvrige frivillige på 2 måder - enten digitalt med foreningens NEM-ID eller med skriftlig samtykkeerklæring.

LÆS MERE hos politiet: www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/