Yderligere information om kriterier og medlemstilskud

Medlemstilskud

Medlemstilskud ydes til alle under 25 år (0-24 år). Tilskuddet pr. medlem under 25 år er afhængig af det samlede antal medlemmer under 25 år i samtlige folkeoplysende foreninger i kommunen, og det samlede budget til rådighed til medlemstilskud. Tilskuddet antages at ligge mellem 80-100 kr. pr. deltager under 25 år (pr. 2016).

Handicappede medlemmer vil få tilskud med en faktor på 1,25 uanset alder.

Ansøgning om medlemstilskud

Ansøgningen indsendes senest 20. april via Fritidsportalen, og skal indeholde oplysninger om samlede antal medlemmer i foreningen, samt antal under 25 og over 25 år.

Medlemstal skal ikke indsendes af foreninger der er medlem af DGI, DIF eller DFIF, da de trækkes fra organisationernes medlemsdatabase (Centralt ForeningsRegister, CFR). Foreninger der er medlem af førnævnte organisationer skal stadig godkende medlemstallene på Fritidsportalen - før tidsfristen.

Foreninger der ikke er medlem af førnævnte organisationer, skal selv indberette deres medlemstal på Fritidsportalen.

Medlemstilskud ydes til medlemmer, der har betalt kontingent i minimum 3 måneder i det indeværende år pr. 31. december.

Antallet af handicappede medlemmer skal oplyses særskilt i ansøgningen.