Yderligere information om uddannelsestilskudet

Tilskud til uddannelse

Formålet med tilskud til uddannelse er at støtte foreninger der gerne vil uddanne deres ledere, instruktører og andre frivillige. Puljen skal søges én gang årligt efter kurserne er afholdt i foregående regnskabsår.

Foreninger kan søge om støtte på baggrund af foregående års uddannelses- og kursusudgifter i foreningen - relevante bilag/kvitteringer skal indsendes for at kunne få støtte, og det skal fremgå som en post i regnskabet.

Hver forening kan maksimalt få udbetalt støtte svarende til følgende beløbsrammer i forhold til medlemsantallet i det pågældende år kurserne er afholdt. Der gives 100% i tilskud i forhold til de afholdte kursus- og uddannelsesudgifter inden for disse beløbsrammer:

  • 0-100 medlemmer: 5.000 kr.
  • 101-250 medlemmer: 7.500 kr.
  • 251-500 medlemmer: 10.000 kr.
  • 501 eller flere medlemmer: 20.000 kr.

Medlemstal gælder for den samlede hovedforening, og IKKE opdelt på afdelinger - med mindre det er juridisk/ økonomisk adskilte afdelinger/foreninger.

Puljen støtter ikke:

  • Kurser i udlandet
  • Transport og overnatning

I øvrigt gælder:

  • Hvis puljens budget overskrides, vil der blive fratrukket en procentdel af alle tilskud, så budgetrammen kan holdes.
  • Folkeoplysningsudvalget kan beslutte om en del af puljens midler skal anvendes til lokale kurser, træner-/leder-akademier, eller lign. f.eks. i samarbejde med DGI/DIF/DUF eller andre relevante organisationer.
  • Andre kommuners kursuspakker er tilskudsberettiget på lige fod med kurser hos DGI/DIF/DUF m.fl.

Ansøgning til uddannelse

Frist 20. april hvert år.
Ansøgning om tilskud til uddannelse sendes sammen med bilag for afholdte kurser/uddannelse for foregående kalenderår.