Fiskevand

Lystfiskere kan gøre gode fangster langs Øhavets kyst og i kommunens vandløb. Husk at købe fisketegn, før du kaster snøren ud.

Husk at købe lystfisketegn

Du skal have et lystfisketegn for at fiske i vandløb og langs med kysten.

Det gælder dog ikke, hvis du er:

  • Under 18 år.
  • Folkepensionist.
  • Bredejer eller husstand ved et vandløb eller en sø, som støder op til din grund.
  • Fisker i en put-and-take sø.
  • Fritidsfisker med et gyldigt  fisketegn.

Det er lettest at købe dit lystfisketegn på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, men du kan også købe fisketegn på posthuset og i postbutikker.

Mindstemål og fredningstid

Nogle fisk er fredet på bestemte årstider. Der er også fastsat mindstemål for nogle arter. Læs mere om mindstemål og fredningstid.

Fiskeret i vandløb og søer

Breddens ejer har fiskeretten til det stykke vandløb eller den sø, som støder op til grunden. Ejer kan dog give fiskeretten til en anden, ofte en sportsfiskerforening.

Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside kan du se, hvilke vandløbsstrækninger, de fynske sportsfiskerforeninger råder over, og hvor du kan købe adgang til de enkelte strækninger.

Udsætning af fisk

I de fynske vandløb udsættes ørreder de steder, hvor der ikke naturligt kan opretholdes en ørredbestand. Det kan være vandløbsstrækninger, hvor gydeforholdene er ringe, eller hvor ørrederne ikke kan få adgang til gydepladserne på grund af opstemninger og spærringer.

På Fyn udsættes årligt cirka 600.000 ørreder, hvoraf de 500.000 udsættes i vandløbsmundingerne og 100.000 højere oppe i vandløbene.

Udsætningerne foretages på baggrund af en udsætningsplan, som er udarbejdet af DTU Aqua. Den revideres med 7-9 års mellemrum. Den seneste udsætningsplan er fra 2009.

Hovedparten af udsætningerne i de fynske vandløb foretages af Fyns Laksefisk, der er en del af Elsesminde Odense Produktions-højskole. De står også for opdræt af ørredynglen.

Du må ikke selv udsætte fisk eller krebs uden tilladelse.