Booking af hytte eller ophold

Her kan du se de kommende bookinger i skoven. Eller læse om hvordan du booker dit eget arrangement i Pipstorn.

Beskrivelse af den store hytte

 • Når man kommer langs jernbanen fra Faaborg ligger hytten inde til venstre for banen.
 • Når man kommer fra p-pladsen på Lucienhøj følger man den lille sti ind i skoven ved toilettet.
 • Der er 4 borde/bænke sæt samt forhøjet bålsted med grillrist i hytten.
 • Der er bålplads uden for hytten med stammer til at sidde på.
 • Der er ståborde i forskellig højde til gruppearbejde.
 • Der må ikke samles brænde i skoven. Man kan selv medbringe brænde eller få en kode til brændekisten, når man booker hytte eller hems. En sæk brænde koster 30 kr. og betales over MobilePay.
 • Hold stedet rent efter jer og tag selv jeres affald med hjem.
 • Der er vandhane og tørkloset (toilet) ved p-pladsen på Lucienhøj.
 • Hemsen kan bookes til shelter overnatning for 2 personer på www.bookenshelter.dk

Beskrivelse af den lille hytte

 • Fra p-pladsen ved Lucienhøj følger man "hovedstien" ind i skoven og holder til venstre i T-krydset. Fortsæt forbi den den tredobbelte dysse. Lidt efter ligger hytten til højre for vejen.
 • Der er plads til ca. 15 personer i hytten. Der er faste borde og bænke i hytten.
 • Der er to borde/bænke sæt og bålsted uden for hytten.
 • Der er ståborde i forskellig højde til gruppearbejde.

Regler for ophold i Pipstorn

 • Vis respekt og tag hensyn til de andre skovgæster.
 • Vis respekt for beoerne nær skoven og på tilkørselsvejen til skoven.
 • Man må opholde sig i skoven fra kl. 6 til solnedgang. Man må kun være i skoven om natten, hvis man har booket ophold i hytten eller shelteren.
 • Der er fri fladefærsel, du må derfor gerne bevæge dig udenfor stierne.
 • Du må ikke ødelægge skoven eller dens bevoksning.
 • Ryd op efter dig selv og tag dit affald med hjem.
 • Der må ikke køres med biler i skoven. Parker på Lucienhøj 14V eller Bymarksvej 14.
 • I forbindelse med aktivitet eller event kan enkelte biler få tilladelse til at køre i skoven.
 • Hunde skal føres i snor.

Regler specifikt for ophold ved hytterne

 • Der må kun tændes bål på de indrettede bålpladser. Bålet skal slukkes med vand inden man forlader stedet.
 • I forbindelse med anden aktivitet kan der gives tilladelse til at tænde bål i bålfad.
 • Det er kun tilladt at overnatte på hemsen i den store hytte. Overnatning skal bookes via www.bookenshelter.dk
 • Der skal være ro i området ved mørkets frembrud.

Oversigt over bookinger

Pris for booking

Bookinger betales helst via MobilePay 80 36 62
Alternativt sendes regning til CVR nr. hvis det er en forening der skal betale og I har tilknyttet en digital postkasse eller til dit CPR. nr. hvis det er en privat booking.
Medbring din booking, så du kan fremvise at du har førsteret til hytten. Det vil også fremgå på skilte i hytten, at den kan være booket.

Priser for max 4 timer:

 • 300 kr. for den store hytte
 • 200 kr. for den lille hytte

Hunde skal holdes i snor

Pipstorn Skov er IKKE en hundeskov. Du bedes holde din(e) hund(e) i snor. 
Det er til stor gene både for de andre besøgende og for dyrelivet i skoven, når dette ikke overholdes. 
Så tak for hjælpen med at have din hund i snor og god tur i Pipstorn Skov. 

Kontakt

Alice Rasmussen
alras@fmk.dk
72 53 80 35

Alternativt:
Helle Hansen
hha@fmk.dk
72 53 80 03

Kan du ikke fange os på telefonen, så send en mail, så kigger vi på din forespørgsel.