Vandscooter og jetski

Du må sejle med vandscooter og jetski mange steder. Du skal dog være opmærksom på at der nogle steder er begrænsninger og andre steder er det forbudt at sejle med vandscootere og jetski.

Hvad må jeg?

Du må sejle med vandscooter og jetski mange steder i vores farvand, du skal dog være opmærksom på at søvejsreglerne, der er gældende i Fyns Politikreds, skal overholdelse.

Hvad er der af regler?

Sejl 300 m fra kysten
Af hensyn til sikkerhed og andre, der vil nyde kysten i fred og ro, skal sejlads med vandscootere og jetski foregå mindst 300 meter fra kysten. Du må dog sejle gennem 300-meter zonen for at komme ud, hvor der må sejles, men det skal ske vinkelret på kysten og med maks. 5 knob i timen.

Badeområder
Af hensyn til badende må du slet ikke sejle i 300-meter zonen ud for kommunens badeområder.

Naturbeskyttelsesområder og vildtreservater
Af hensyn til naturværdierne er sejlads med vandscootere og jetski forbudt inden for internationale naturbeskyttelsesområder og vildtreservater.

Søvejsreglerne
Søvejsreglerne, der er gældende i Fyns Politikreds, skal altid overholdelse.