Halbooking

Halbooking skaber mulighed for bedre udnyttelse af haller og mødelokaler og letter administration og indberetning til kommunen.

Med halbooking kan hallens ledelse:

  • Få et samlet overblik over hallens belægning.
  • Få overblik over ledig tid i hal og mødelokaler og forbedre muligheden for at skabe mere aktivitet og trække nye brugergrupper ind i ledige timer.
  • Hurtigt og præcist trække lister med bl.a. indberetninger af aktivitetstimer til kommunen.
  • Udbyde og administrere forskellige typer af holdaktiviteter.

Halbooking koster:

  • Et startgebyr.
  • En månedlig driftsudgift.
  • Kommunen yder et tilskud til driften af halbooking.

Kontakt

Theis Bavnhøj Hansen
Fritidskonsulent
tbhan@fmk.dk
72 53 80 54

 

Hvis du vil vide mere

Ønsker du mere viden om eller support til halbooking:

Globus Data
info@globusdata.dk
45 42 56 88