SMIL - Sundere mad i idrætslivet

Midtfyns Fritidscenter er med i SMIL - et projekt, der sætter fokus på sundere mad i idrætslivet. Jumpfood er et nøgleord.

SMIL - Sundere mad i idrætslivet

Sundere mad i idrætslivet er et 3-årigt projekt, hvor Midtfyns Fritidscenter samarbejder med 30 haller og klubhuse rundt om i landet om at udarbejde koncepter, der kan vække appetit og bane vejen for sundere mad.

Midtfyns Fritidscenter der er med til at udvikle koncepter og afprøve dem.
Kommunen vil sammen med Midtfyns Fritidscenter udbrede erfaringerne til resten af idrætsfaciliteterne i kommunen.

En kulinarisk og sund revolution

Projektet er startskuddet til en national kulinarisk og sund revolution i de danske idrætsfaciliteter. SMIL vil skabe og markedsføre et nyt og sundt koncept, Jumpfood, som appellerer til fremtidens idrætsudøvere, og som giver genlyd i den danske idrætsverden.

Projektet handler ikke bare om mad, men også om dem, der spiser maden og den ramme, det sker i. Målet er at skabe kulturforandringer, der gør det sunde valg attraktivt for kunder og faciliteter.

Ofte reduceres sundere mad i idrætslivet til at spørgsmål om at sige farvel til friture og goddag til gulerødder. Dette projekt har som afsæt, at madopskrifter og regler ikke alene baner vejen. Det forsøger at sammentænke mad, appetit, indretning, kommunikation samt mål- og handleplaner i et samlet koncept.

Målet er sundere mad, hvor alle kan være med. Afsættet tages i den konkrete virkelighed, dér, hvor deltagerne er, ikke, hvor de burde være. Med lokalt afsæt laves handleplaner og vises en vej til sundere mad i idrætslivet.

Projektpartnere

SMIL gennemføres af Kræftens Bekæmpelse, DGI-huse og haller, Københavns Madhus, Halinspektørforeningen, Fødevarestyrelsen og flere danske kommuner.

Projektet er støttet af Nordea-Fonden og vil i 2012-2014 udvikle et koncept for  appetit og tidssvarende madkultur i idrætslivet.

Kontakt

Event- og Fritidskonsulent
Jan Tomas Fogde
72 53 88 09