Tilskud til sund kost

Med projektet Sundere kost har kommunen fokus på sund mad og drikke i idrætshaller og klubhuse.

Sundere kost og idræt hænger sammen

Brugere skal i langt højere grad mødes af et fristende og varieret udbud af sund mad, når I bruger kommunens idrætsfaciliteter - haller og klublokaler.

Med fokus på sundere kost ønsker kommunen at sikre en dynamisk udvikling af sundhedsarbejdet i kommunens selvejende idrætsfaciliteter. Formålet er naturligvis at øge folkesundheden.

Med det igangværende projekt Sundere kost og deltagelse i SMIL-projektet (Sundere mad i idrætslivet) samler vi erfaringer, som gør det lettere for haller og klublokaler at lægge om til sundere mad og drikke.

Haltilskud understøtter Sundere kost

Kommunens haltilskudsmodel understøtter de selvejende idrætsfaciliteters arbejde med at omlægge til sundere kost.

Idrætsfaciliteter, der udbyder eller omlægger til sundere kost, kan nemlig få et højere tilskud.

Tro og loveerklæring

For at modtage forhøjet tilskud skal idrætsfaciliteterne efterleve et sæt retningslinier for Sundere kost.

Ønskes det at modtage forhøjet tilskud for sund kost, skal der senest 1. april indsendes "Tro og love erklæring Sundere kost".

Haller/klubhuse, som får forhøjet tilskud, modtager 20 kr. pr. foreningstime, der indberettes, dog maksimum 40.000 kr.

For en ny ansøger vil forhøjet tilskud gælde fra 1. august det pågældende år og maksimumbeløb vil være 20.000 kr.

Tilskud til forandringer

I halmodellens udviklingspulje kan der søges om tilskud til sund kost.

Sundere kost-midlerne kan anvendes til:

  • Omlægning til et sundere udbud med fokus på næringsrig kost.
  • At caféerne i idrætshallerne får en sundere profil, der indbyder til at hallens brugere, og nye brugere benytter caféerne.
  • At understøtte indkøb af nødvendigt udstyr til at fremstille sundere kost (blendere, køleudstyr mv.)
  • At dække øvrige relevante omkostninger i forbindelse med omstillingen til sund kost.

Kontakt

Theis Bavnhøj Hansen
72 53 80 54
tbhan@fmk.dk