Tilskud til haller

Tilskud til foreningernes brug af idræts- og svømmehaller tildeles afhængigt af antallet af aktivitetstimer.

Tilskud pr. aktivitetstime

Tilskuddet til idræts- og svømmehaller gives på baggrund af foreningernes timeforbrug af hallen. 16 selvejende idrætshaller og 2 svømmehaller er en del af haltilskudsmodellen.

I stedet for at tildele den enkelte forening et lokaletilskud for brug af hallen, udbetales tilskuddet direkte til hallen på baggrund af hallens indberetning af foreningernes timeforbrug.

For at tilskynde mest muligt til aktivitet i idræts- og svømmehallerne følger tilskuddet antallet af foreningernes aktivitetstimer på hallens gulv (eller i vandet).

Tilskudspuljer i halmodellen

I haltilskudsmodellen finder du informationer om udviklingspuljer, sund kost, skoler/institutioners brug af hallerne, foreningspriser, tilskudstakster, mm.

Alle idræts- og svømmehaller skal indberette regnskab samt diverse nøgletal og informationer til kommunen senest den 1. april for det foregående år.

To udviklingspuljer

Udviklingspuljerne skal søges senest den 1. april hvert år via kommunens pulje-håndterings-system.

Alle haller kan søge støtte fra en af de 2 udviklingspuljer:

 • Energipuljen til energioptimerende tiltag
 • Udviklingspuljen til

  • igangsætning af nye aktiviteter
  • etablering af sundere kost
  • kompetenceudvikling
  • opfølgning på udviklingsplaner
  • mv.

Leje af mindre lokaler

Mindre bevægelses- og mødelokaler i idrætshallerne er ikke en del af haltilskudsmodellen. Her betaler foreningerne en lokaleleje direkte til hallen, og så søger foreningerne på baggrund af lejeudgiften et lokaletilskud hos kommunen.

Kontakt

Theis Bavnhøj Hansen
Teamleder - Fritid
tbhan@fmk.dk
72 53 80 54