Tilskud til idrætshaller

Tilskud til foreningernes brug af idrætshaller tildeles afhængigt af antallet af aktivitetstimer.

Tilskud til aktiviteter i hallen

Tilskuddet til idrætshaller gives på baggrund af de folkeoplysende foreningers timeforbrug i hallerne (halgulvet), samt skoler og institutioners brug af hallerne. 14 selvejende idrætshaller er en del af haltilskudsmodellen. De 2 selvejende idrætscentre inkl. svømmehaller – Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg – har selvstændige samarbejdsaftaler med kommunen, som regulerer tilskuddet til disse 2 centre.

I stedet for at tildele den enkelte forening et lokaletilskud for brug af hallen, udbetales tilskuddet direkte til hallen på baggrund af hallens indberetning af foreningernes timeforbrug.

Alle idrætshaller skal indberette regnskab samt diverse nøgletal, timeforbrug fra foreninger og skoler/institutioner, mm til kommunen senest den 1. april for det foregående år.

I haltilskudsmodellen finder du informationer om udviklingspuljen, sund kost, skoler/institutioners brug af hallerne, foreningspriser, tilskudstakster, mm.

Udviklingspuljen til idrætshaller

I haltilskudsmodellen finder du informationer om udviklingspuljer, sund kost, skoler/institutioners brug af hallerne, foreningspriser, tilskudstakster, mm.

Alle idræts- og svømmehaller skal indberette regnskab samt diverse nøgletal og informationer til kommunen senest den 1. april for det foregående år.

To udviklingspuljer

Udviklingspuljen kan søges senest den 1. april hvert år via kommunens pulje-håndterings-system.

Alle haller kan søge støtte fra en af de indsatsområder i puljen:

  • Tilskud til energioptimerende tiltag
  • Tilskud til udviklingstiltag - herunder

    • igangsætning af nye aktiviteter
    • etablering af sundere kost
    • kompetenceudvikling
    • opfølgning på udviklingsplaner, mv.

Leje af mindre lokaler

Mindre bevægelses- og mødelokaler i idrætshallerne er ikke en del af driftstilskuddene til hallerne. Her betaler foreningerne en lokaleleje direkte til hallen, og på baggrund af den lejeudgift søger foreningerne lokaletilskud hos kommunen/Folkeoplysningsudvalget

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Kontakt

Theis Bavnhøj Hansen
Teamleder - Fritid
tbhan@fmk.dk
72 53 80 54