Udviklingspuljer til hallerne

Kommunen støtter udviklingen af sunde og dynamiske idrætstilbud og de eksisterende idrætsfaciliteter.

Ansøgningsfrist for puljeansøgninger 1. april 2022

Udviklingspuljerne er etableret med henblik på at skabe synergier mellem hallerne og det omkringliggende samfund.

Puljerne understøtter hallernes muligheder for at optimere udnyttelsen af eksisterende faciliteter og på den måde øge deres indtjening.

I 2022 er der en samlet udviklings- og energipulje i halmodellen:

  • Udviklingspuljen som giver mulighed for at søge en bred vifte af udviklingsinitiativer:

    • Igangsætning af nye aktiviteter
    • Etablering af sundere kost
    • kompetenceudvikling
    • opfølgning på udviklingsplaner

  • Energipuljen til energioptimering af tiltag i hallen

Ansøgningsfristen for puljeansøgninger er 1. april via ansøgningsskema i kommunens pulje-håndterings-system. - Link i højre side af siden. 

Puljen er en bufferpulje og beløbet kan derfor variere.

Kontakt

Julie Hartung
Fritidsmedarbejder
72 53 51 76
jhart@fmk.dk