Kulturregion Fyn

Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet. Formål: At højne det kulturelle niveau.

Den fynske kulturaftale

Kulturregion Fyn har en kulturaftale med Kulturministeriet på vegne af de fynske kommuner. Målet er at styrke det fynske kulturliv og adgangen til kulturelle aktiviteter samt at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne

Indsatsområder

I Kulturaftale 2015-2018 er der fokus på følgende indsatsområder:

  • Fyn er film
  • Skab dig selv - talentudvikling og kulturel dannelse
  • Kultur i bevægelse

Indsatsområderne rummer alle en række forskellige kulturprojekter, som er nærmere beskrevet i kulturaftalen.

Den Fynske Kulturpris

Kulturregion Fyn står bag Den Fynske Kulturpris. Hvert år indstiller kulturudvalgene i de fynske kommuner lokale værker og/eller kulturbegivenheder til Den Fynske Kulturpris.

Hvis du vil vide mere

Kontaktperson

Kommunens kontaktperson til Kulturregion Fyn:
Hasse Hingelberg Winther
hassw@fmk.dk
72 53 20 69