Den eksterne udviklingspulje

Borgere og foreninger kan søge om tilskud til tiltag, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Puljens formål

Formålet med den eksterne udviklingspulje er at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning. Den eksterne udviklingspulje giver derfor borgere, foreninger, organisationer med videre mulighed for at søge tilskud til diverse udviklingstiltag i kommunen.

Puljen råder over ca. 750.000 kr. om året.

Søg puljen

Alle ansøgninger til den eksterne udviklingspulje skal indsendes digitalt.
Send en ansøgning til den eksterne udviklingspulje. 

Ansøgningens indhold

Der skal ikke udfyldes særlige skabeloner i forbindelse med ansøgning til den eksterne udviklingspulje, men en ansøgning skal som minimum indeholde:

  • Navn og kontaktoplysninger på ansøger(e)
  • En beskrivelse af udviklingstiltaget, og hvordan tiltaget fremmer erhverv, turisme eller bosætning.
  • Et samlet budget for det ansøgte tiltag, og hvad tilskuddet fra udviklingspuljen går til.

I ansøgningerne til Den eksterne udviklingspulje lægges der vægt på egenfinansiering, herunder værdien af eget arbejde, men det er ikke et krav. 

Hvis der er søgt andre midler

Hvis der er ansøgt om støtte fra øvrige puljer eller fonde skal dette fremgå.
Ansøgninger imødekommes ikke, hvis ovenstående forhold ikke er medtaget i ansøgningen. 

Behandling af ansøgninger

Ansøgningerne behandles hurtigst muligt af Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomiudvalg. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

 

Kontakt

Mads Nørregaard 
Konsulent 
madni@fmk.dk