Driftspuljen

Foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune kan søge om støtte til mindre driftstiltag i lokalsamfundene i op til 3 år.

Puljens formål

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at give foreninger mulighed for at søge om støtte til mindre driftstiltag i lokalsamfundene, og har derfor vedtaget en driftspulje på 100.000 kr. til formålet.

Fakta om driftspuljen

  • Der er i alt afsat 100.000 kr. til formålet. 
  • Der kan maksimalt søges om støtte på 10.000 kr. pr. ansøgning.
  • Der kan maksimalt søges om støtte i en tidsbegrænset periode på maksimalt 3 år.
  • Driftstilskuddet kan kun anvendes til lovlige kommunale formål, det vil sige, at kommunen selv skulle kunne varetage aktiviteterne, driften eller anlægget.

Krav til ansøgning

Der skal ikke udfyldes særlige skabeloner i forbindelse med ansøgning til driftspuljen, men en ansøgning skal som minimum indeholde:

  • Navn og kontaktoplysninger på ansøger(e)
  • En beskrivelse af tiltaget, og hvorfor der søges om støtte.
  • Beløbet der søges om (maks. 10.000 kr.), hvad tilskuddet fra driftspuljen går til samt hvor mange år der søges om støtte (maks. 3 år).

Ansøg

Alle ansøgninger til driftspuljen skal indsendes digitalt til Driftspuljen@fmk.dk.

Behandling af ansøgninger

Ansøgningerne behandles hurtigst muligt af Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomiudvalg. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.
Hvis en forening modtager støtte fra driftspuljen, skal der senest efter 2 år gives en status på driften, herunder forventningerne til fremtidig finansiering af driften, når det kommunale tilskud udløber.

Kontakt

Konsulent
Mads Nørregaard
madni@fmk.dk